دل نوشته های یک دختر تنها♂

[ چهار شنبه 1 شهريور 1398برچسب:, ] [ 13:55 ] [ nazanin ] [ ]


[ سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, ] [ 22:22 ] [ nazanin ] [ ]


بیـا هر دو باشیـم تا نقض کنیـم برای همیشه ..

یـکی بود و یکی نبود قـصه ها را

 

[ سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, ] [ 16:8 ] [ nazanin ] [ ]


 نانوا هم جوش شیرین میزند

                                           بیچاره فرهاد........

 

 

[ سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, ] [ 16:1 ] [ nazanin ] [ ]


  من دیوانه نیستم
 

 فقط کمی تنهایم

 همین!

 چرا نگاه می کنی؟

 تنها ندیده ای؟

 به من نخند

 من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم

 

[ سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, ] [ 15:26 ] [ nazanin ] [ ]


تنهایی گاهی وقتا

تقدیر ما نیست

ترجیح ماست . . .

 

[ سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, ] [ 15:24 ] [ nazanin ] [ ]


ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان با دگران وای به حال دگران . . .

 

 

[ یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ] [ 16:5 ] [ nazanin ] [ ]


تو را هر لحظه به خاطر می آورم

بی هیچ بهانه ای

شاید دوست داشتن همین باشد......

 

 

[ یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ] [ 16:3 ] [ nazanin ] [ ]


نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند

مثل آسمانی که امشب می بارد....

و اینک باران

بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند

و چشمانم را نوازش می دهد

تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم

[ یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ] [ 16:1 ] [ nazanin ] [ ]


 

[ جمعه 24 شهريور 1391برچسب:, ] [ 1:7 ] [ nazanin ] [ ]


 

[ جمعه 23 شهريور 1391برچسب:, ] [ 23:58 ] [ nazanin ] [ ]


 

[ پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:, ] [ 23:10 ] [ nazanin ] [ ]


آنان سجاده ها را آتش میزنند

 

و اینان بت ها را میشکنند . . . .

 

غافل از اینکه . . . .

 

خدا همانست که بر لبان یک قمارباز در حال باختن جاریست…!

[ جمعه 17 شهريور 1391برچسب:, ] [ 13:1 ] [ nazanin ] [ ]


 

[ سه شنبه 7 شهريور 1391برچسب:, ] [ 12:23 ] [ nazanin ] [ ]


خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی

 

خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد.

     

[ سه شنبه 7 شهريور 1391برچسب:, ] [ 12:17 ] [ nazanin ] [ ]